OBIECTIVE

Home / OBIECTIVE

OBIECTIV

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea antreprenoriatului și creșterea competențelor manageriale și antreprenoriale în regiunile Sud-Vest Oltenia și București-Ilfov, ca oportunitate pentru dezvoltarea de afaceri și ocupare.

Condițiile optime în vederea atingerii obiectivelor specifice ale proiectului sunt asigurate prin acțiunea sinergică rezultată din colaborarea dintre un ONG implicat în acțiuni dedicate antreprenoriatului, două instituții de învățământ superior (părți ale sistemului național de educație, din regiuni diferite ale ariei de implementare a proiectului, cu o vastă expertiză în formarea antreprenorială) și un furnizor autorizat de formare profesională specializat în oferirea de soluții inovatoare.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI

  • 400 de cursanți, distribuiți proporțional pe regiunile din aria de implementare proiectului, pregătiţi pentru inițierea propriei afaceri (dintre care, cel puțin 200, studenți cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani și cel puțin 200 de femei);
  • 40 de afaceri noi iniţiate (cel puțin două în fiecare județ din aria de implementare) beneficiind de un ajutor de minimis în valoare de 25.000 de euro fiecare, urmare a unui concurs de planuri de afaceri, în sectoarele industriale prioritare identificate conform Strategiei Naţionale pentru Competitivitate 2014-2020, respectiv Turism şi ecoturism, Textile și pielărie, Lemn și mobilă, Industrii creative, Industria auto și componente, Tehnologia infoirmațiilor și comunicațiilor, Procesarea alimentelor şi a băuturilor, Sănătate şi produse farmaceutice, Energie şi management de mediu, Bioeconomie (agricultură, silvicultură, pescuit și acvacultură), biofarmaceutică şi biotehnologii, imediat după încheierea cursurilor; .
  • Crearea a cel puțin 80 de noi locuri de muncă în afacerile care vor fi demarate pe durata desfăşurării proiectului în regiunile de implementare: București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia (judeţele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea).
  • Realizarea obiectivelor asumate asigură contribuția directă la promovarea culturii manageriale și a antreprenoriatului ca măsură de ocupare viabilă în România.
  • Prin intermediul serviciilor de informare și consiliere, beneficiarii proiectului vor dobândi cunoștințele și abilitățile antreprenorial-manageriale necesare pentru materializarea propriilor idei de afaceri conform celor mai bune practici existente la nivel european.
  • Proiectul va contribui la creșterea capacității de integrare a indivizilor pe piața muncii, inclusiv a persoanelor provenite din grupuri vulnerabile, prin sprijinirea dezvoltării competențelor și aptitudinilor necesare angajării pe piața muncii.

DERULAREA PROIECTULUI

Cursurile se vor derula în luna aprilie și vor fi susținute în paralel în cele două regiuni de implementare (București-Ilfov, respectiv Sud-Vest Oltenia – judeţele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt și Vâlcea).

Cei 400 de cursanți vor fi împărțiți în 16 grupe de maximum 25 de participanți, fiecare curs având o durată de 5 zile. Pe toată durata cursurilor participanții vor beneficia de cazare și masă gratuite (acolo unde se impune) precum și de o subvenție în valoare de 300 de lei, acordată după finalizarea cursurilor. Persoanele care vor absolvi cursul vor beneficia, gratuit, de asistență antreprenorială și juridică pentru a-și deschide propria afacere și vor avea posibilitatea de a se înscrie la un concurs de idei de afaceri, în urma căruia cele mai bune 40 de planuri de afaceri, selectate de un juriu alcătuit din reputați profesioniști ai domeniului, vor beneficia de un sprijin de minimis de 25.000 de Euro fiecare, pentru a putea fi demarate în mod concret.

  • parteneri

  •